Kontakt

Navrhnu Vám řešení na míru.Telefon: + 420 608 978 422


E-mail: dusan.rozbroj@seznam.cz


Bc. Dušan Rozbroj

Nová čtvrť 169/16

Skrbeň 783 35


IČ: 48777366

Nejsem plátce DPH.

Informace pro spotřebitele:

Dodavatel nezpracovává žádné osobní údaje pro marketingové účely, ani je nepředává třetím stranám. Zadané údaje (jméno, příjmení e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa) jsou využívány výhradně pro účely splnění smlouvy (dodání služeb či zboží) a pro dodržení zákonných povinností (zejména pak vedení účetnictví), a to po nezbytně nutnou (zákonem stanovenou) dobu.

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě, kdy by se nepodařilo dořešit případné vady nebo jiné spory k oboustranné spokojenosti, existuje možnost řešení sporu smírně ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Klient, jestliže je v postavení Spotřebitele, má v případě sporu s Dodavatelem možnost, dle výše uvedeného zákona, využít cestu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, jehož cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě zúčastněných stran. Řízení samotné je vedeno před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz