Služby

Založení nové zahrady kolem rodinného domu nebo firmy

 • Nevíte si rady se založením zahrady nebo potřebujete zrealizovat již vytvořený projekt zahrady.

 • Realizuji, jak celou zahradu nebo pouze vybrané dílčí činnosti, jako je např. modelace terénu, vytvoření záhonů, výsadbu okrasných dřevin nebo založení trávníku.

 • Při realizaci zahrad využívám mnohaleté zkušenosti.


Založení nového trávníků výsevem

 • Před založením nového trávníku vyberu vhodnou travní směs vzhledem k půdním podmínkám, množství vody a následné údržbě.

 • Pro založení nového trávníku využívám vhodného strojního vybavení, jako je půdní rotavátor nebo vícestupňové rotační brány.

 • Používám mnoha lety prověřené travní směsi českých výrobců osiv.

 • V neposlední řadě Vám poradím i s následnou péčí o Váš trávník.


Pravidelná údržba již založené zahrady (sečení trávy, vertikutace trávníku, výsadba nových keřů a stromů nebo řez okrasných dřevin)

 • Provádím pravidelné sečení - mulčování, vertikutaci, tvarový řez okrasných dřevin nebo výsadbu stromů a rostlin.


Sekání - mulčování vysoké trávy a drobných náletových dřevin

 • Nabízím sekání - mulčování vysoké trávy, menších křovin a náletových stromů a to jak na malých, tak i velkých plochách.

 • Pro práci využívám terénní mulčovač, sekačku se sběrem nebo křovinořez.


Řez ovocných a okrasných stromů

 • Provádím celou řadu řezů, jako je např. zdravotní, redukční, bezpečnostní nebo zmlazovací.

 • Při řezu využívám mobilní štěpkovač, který usnadní následnou likvidaci větví.


Rizikové kácení stromů pomocí stromolezecké techniky a plošiny

 • Je postupné kácení stromů, které provádím za pomocí stromolezeckého vybavení.

 • Využívá se v místech, kdy umístění stromu nedovoluje využití běžného směrového kácení nebo použití vysokozdvižné plošiny.

 • Při kácení využívám mobilní štěpkovač, který usnadní následnou likvidaci větví.

Štěpkování větví

 • Při ořezu ovocných nebo okrasných dřevin vzniká nemalé množství bioodpadu, který se v mnoha případech vyplatí poštěpkovat.

 • Štěpku můžete využít např. místo mulčovací kůry ve své zahradě.

 • Štěpkování provádím pomocí výkonného kompaktního štěpkovače, který je možné použít v méně přístupných místech.


Frézování pařezů

 • Provádím odstraňování nežádoucích pařezů pomocí kompaktní pařezové frézy.