Rizikové kácení stromů

  • Stromolezecká technika. Tato technika kácení stromů se používá v místech, kde není možné použít výsuvnou plošinu nebo klasické směrové kácení dřevin. Jedná se o postupné kácení z koruny stromu a případně spouštění odřezaných větví a kmene stromu, tak aby nedošlo k poškození okolního majetku.

  • Kácení pomocí plošiny a řezání větví vysokých stromů. Výsuvnou plošinu používáme při kácení dřevin a ořezu větví stromu v místech kde podmínky nedovolují použití stromolezecké techniky nebo v kombinaci se stromolezeckou technikou.

  • Klasické směrové kácení. Nepatří do oblasti rizikového kácení a tuto činnost provádíme zejména v místech, kde je dostatek prostoru pro bezpečné pokácení stromu a nehrozí poškození okolního majetku.

  • Součástí služeb je také v případě zájmu odstranění stromů a posekaných dřevin z místa a jejich odvoz pryč.